Menu

Projecten 2015

Inhoud van deze pagina

Naam project: 2beActive
Vraagstelling: Is een multidisciplinaire programma met meerdere modules kosten-effectiever dan een graded activity programma voor jongeren met chronische pijn.

Lees meerNaam project: AMUSE: Activity Monitoring of Upper extremity use in Stroke patients during and after rEhabilitation
Vraagstelling:

 1. To what extent do arm hand function (AHF) and arm-hand skill performance (AHSP) in stroke patients change during and after their clinical rehabilitation?
 2. To what extent does the rate of improvement or deterioration of arm-hand function (AHF) and arm hand skill performance differ between 3 subgroups of stroke patients, i.e. the low, intermediate and high functional AHF group?
 3. Which patient characteristics are associated with either improvement or decline in actual arm-hand use during and after rehabilitation training?
 4. How does actual arm-hand use correlate to measures of AHF, AHSP, perceived functional health status, and perceived quality of life?
 5. To what extent does improvement in AHF and AHSP during clinical rehabilitation predict functional outcome at 12 months post-clinic?

Lees meer

 

Naam project: Arm hand kracht bij kinderen met een beperking
Vraagstelling:
Onderzocht wordt wat de reproduceerbaarheid is van isometrische spierkrachttesten voor de bovenste extremiteit bij kinderen met CP. Onderzocht worden: Hand Held Dynamometrie (HHD), knijp- en grijpkrachtmetingen met behulp van het zogenaamde E-link systeem en functionele krachttesten. Om te onderzoeken hoe de kracht in de bovenste extremiteiten bij kinderen met CP zich verhoudt tot de kracht in de bovenste extremiteit van normaal ontwikkelende kinderen, zullen deze spierkrachttesten ook afgenomen worden bij “gezonde” leeftijdsgenootjes.

Lees meer

 

Naam project: Back on Track; Chronische lage rugpijnrevalidatie in de 1e lijn
Vraagstelling:

 1. Wat is het verschil in kosten-effectiviteit tussen een nieuw 1e lijns biopsychosociaal behandelprogramma (Back on Track) en reguliere 1e lijns fysiotherapie bij patiënten met aspecifieke chronische lage rugklachten waarbij psychosociale factoren een minimaal invloedrijke rol spelen in het dagelijks functioneren (WPN2 classificatie)?
 2. Is het nieuwe 1e lijns biopsychosociaal behandelprogramma (Back on Track) toepasbaar en effectief in het verlagen van het functionele beperkingenniveau bij patiënten met aspecifieke chronische lage rugklachten waarbij psychosociale factoren een matig invloedrijke rol spelen in het dagelijks functioneren en normaliter behandeld worden in de 2e lijn (WPN3- classificatie)

Lees meer

 

Naam project: Breinmarkers voor chronische pijn
Vraagstelling:
Studie 1: Wat zijn de onderscheidende breinkenmerken van chronische pijn?
Studie 2: Zijn de breinkenmerken van angst en chronische pijn van elkaar te scheiden?
Studie 3: Zijn er breinkenmerken die het succes van Graded Exposure in Vivo kunnen voorspellen?

Lees meerNaam project:
Co-creation at hand: the road to independence (CO-AD)
Vraagstelling: De effectiviteit van twee nieuw te ontwikkelen thuis-oefenprotocollen, een gebaseerd op impliciete strategieën en een gebaseerd op expliciete strategieën betreffende coaching (van ouders door therapeuten) en leren (van het kind door de ouders), onderzoeken in relatie tot elkaar en vergeleken met therapy as usual op bimanuele handvaardigheid (van het kind) en stress (door de ouders) bij kinderen met een klinisch gediagnosticeerde unilaterale spastische Cerebrale Parese in de leeftijd van 2.5 – 8 jaar.

Lees meer

 

Naam project: COndensed client-centred Modular Spinal cord rehabilitation Service (CoMoSS)
Vraagstelling:
The aim of this project is to assess the effects on functional health status, quality of life, satisfaction of care, level of participation, and cost effectiveness of a compact patient-oriented modular rehabilitation program for persons with spinal cord injury on the basis of a cohort study.

Lees meer

 

Naam project: CReATe: Chirurgie en Revalidatiebehandeling voor mensen met Arm-handfunctieproblemen ten gevolge van een Tetraplegie
Vraagstelling:
Het project heeft 3 doelen:

 • Het ontwikkelen van nieuwe protocollen voor de revalidatie rondom de nieuwe chirurgische technieken.
 • Het opzetten en organiseren van de informatiestructuur naar de patiënt toe.
 • Het toetsen van de nieuwe operaties met daar aansluitende revalidatie in de praktijk aan de hand van voorbeeldtrajecten met patiënten, waarbij het verloop adequaat wordt gemonitord middels klinimetrie.

Lees meer


 
Naam project: Effectiveness and cost-effectiveness of Motivational interviewing in the outpatient rehabilitation setting in non-specific chronic pain syndrome
Vraagstelling: Het primaire doel van dit project is het verbeteren van het functioneren, de kwaliteit van leven van de patiënten, de tevredenheid met de behandeling en de uitval van patiënten met non-specifiek chronisch pijn syndroom die voor revalidatiebehandeling in aanmerking komen. Door de interventie zullen, op basis van motivational interviewing, optimale verwachtingen t.o.v. de pijnrevalidatie worden gecreëerd. Ook de kosteneffectiviteit zal worden getoetst.

Lees meer

 

Naam project: Empowerment in de revalidatie: ZELF DOEN en POWER
Beschrijving:
ZELF DOEN: Eigen regie en zelfmanagement tijdens en na de dwarslaesierevalidatie in Nederland
POWER: gezinsgerichte revalidatie voor revalidanten met amputatie, niet aangeboren hersenletsel, dwarslaesie en hun naasten. 

Lees meer

 

Naam project: Evaluatie van gebruik van functionele handorthese SAEBOglove bij mensen met ernstig beperkte handfunctie in het subacute stadium na een CVA
Vraagstelling:

 • In welke mate is de SAEBOglove toepasbaar in het bestaande CARAS arm-handtrainingsprogramma voor mensen met een UAT score 2?
 • In welke orde grootte liggen de mogelijke verbeteringen op het gebied van arm-handfunctie, arm-handvaardigheid en werkelijk arm-handgebruik bij mensen in de subacute fase na een CVA met een met een arm-handfunctieniveau van UAT-2 die 6 weken getraind hebben met de SAEBOglove als aanvulling op het bestaande CARAS arm-handtrainingprogramma

Lees meer

 

Naam project: Het meten van beweegactiviteiten in de zorg. Wanneer kies je voor welke meter?
Vraagstelling: Het bepalen van de betrouwbaarheid en validiteit van 9 commerciële activiteitenmeters (Activ8, Fitbit One, Fitbit Flex, Jawbone Up24, Lumoback, Yamax Digi-Walker CW-700, Omron Walking Style X, Accupedo stappenteller en Moves) in het dagelijks leven bij cliënten met een chronische aandoening.

Lees meer

 

Naam project: Hypermobiliteit: reden tot verminderd functioneren in de fase van adolescentie?
Vraagstelling: Wat is de invloed van hypermobiliteit op het fysiek functioneren in de fase van adolescentie (12-21 jaar)?

Lees meer

 

Name of project: Investigating the assessment, treatment and mechanisms of tinnitus
Research questions:
Our main research questions are as follows:

 1. How effective is the CBT-based treatment for tinnitus distress first developed and tested by Cima et al. (2012) when implemented under “real-world” conditions? (Study 1)
 2. How effective is CBT for tinnitus distress (Study 2)
 3. What are the clinical relevance, significance and psychometric properties of outcome measures used in the assessment and treatment of tinnitus (including, for example, the Fear of Tinnitus Questionnaire, the Tinnitus Catastrophisation Scale and Tinnitus Questionnaire)? (Study 3)
 4. How effective are education and exposure respectively as treatment components for tinnitus distress? (Study 4)

Lees meer


Naam project: Mini-BIMT

Vraagstelling: Doel van het huidige programma is het opzetten van een behandelprotocol voor kinderen met een spastische unilaterale handfunctiestoornis in de leeftijd van 6 maanden tot 4 jaar om de inzet van de aangedane hand samen met de ouders in de thuissituatie te bevorderen en zodoende een betere ontwikkeling van de arm hand vaardigheden te bewerkstelligen.

Lees meer

 

Naam project: Multidisciplinary treatment of chronic pain and the added value of sprititual care

Lees meer


Naam project: Optimal pre-surgical management for persons who undergo spinal fusion surgery – Incorporating an evidence based rehabilitation approach in a randomized Controlled Clinical Trail.
Vraagstelling: The overall purpose of the study is to investigate if cognitive behavioral therapy (CBT) with focus on reducing fear and psychological distress before surgery will improve functioning and  health related quality of life more after surgery for degenerative  spinal disorders as compared to usual care.

Lees meerNaam project: PACT: Patient Centred Telerehabilitation Phantom Limb Pain
Vraagstelling: Het doel van dit PhD-project is het gebruiker gecentreerde ontwikkelen van een telerevalidatie voor mensen met fantoompijn na amputaties van de onderste extremiteit en het evalueren van de usability, technische performance en kosteneffectiviteit van het systeem.

Lees meer


 
Naam Project: Participation of children with a physical disability: Parents’ actions, challenges, and needs from a family-centered service perspective
Beschrijving: Het onderzoek, dat in maart 2010 van start is gegaan, is allereerst verricht twee literatuuronderzoeken gevolgd door drie empirische studies. Een dwarsdoorsnede studie (2012/2013) met behulp van een checklist zal leiden tot een overzicht van de soort ondersteuningsbehoeften van ouders met een kind met een lichamelijke beperking en de relatie tussen deze behoeften en de kenmerken van het gezin en het kind. Een tweede (fenomenologische - 2013) kwalitatieve studie wordt ingezet  om de percepties, ervaringen en expertise van ouders te begrijpen in relatie tot de sociale participatie van hun kind. In deze studie worden diepte-interviews uitgevoerd. De derde studie is een (narratief - 2014) kwalitatief onderzoek naar de vroegere ervaringen op het gebied van sociale participatie bij jong volwassenen met een lichamelijke beperking.

Lees meer

 

Naam project: Patiëntspecifiek meten in de zorg
Vraagstelling: Het verhelderen van de hulpvraag met behulp van individugerichte meetinstrumenten in de eerstelijnsgezondheidszorg. Wat is er in de literatuur bekend over de kenmerken en hanteerbaarheid van de diagnoseonafhankelijke individugerichte meetinstrumenten COPM, PSK/PSFS en GAS? Op welke wijze kan het gebruik van afnameprotocollen en scoringsmethoden bij individugerichte meetinstrumenten vormgegeven worden, zodat ze aangepast kunnen worden aan de specifieke situatie van de cliënt? En hoe kan dit het beste geïmplementeerd worden? Wat is het effect van het gebruik van de individugerichte meetinstrumenten op de wijze waarop de hulpvraag verhelderd en gescoord wordt volgens cliënten en paramedici in de eerste lijn?

Lees meerNaam project: Physiotherapist led stress inoculation intervention integrated with exercise for acute whiplash injury
Introduction: Early management approaches for people with acute whiplash associated disorder (WAD) are only modestly effective. These have mainly been non-specific and have not targeted processes shown to be associated with poor recovery, such as posttraumatic stress symptoms. Targeting and modulating these early stress responses in the early management of acute WAD may improve health outcomes.

Lees meer

 

Name of project: Plasticity, motor learning and functional recovery induced by task-oriented training of the upper extremity in tetraplegia: a pilot study
Description: The aims of the present study is:

 1. to investigate which basic neural mechanisms of motor learning, targeting plasticity in terms of changes in cortical activity and targeting motor control in terms of kinematics, underlie functional recovery of arm hand skilled performance during client-centered task-oriented training of the upper limb in patients with a cervical spinal cord injury, and
 2. to investigate the contribution of ‘practice variability’ in contrast to ‘constant practice’ on arm-hand skilled performance, motor control and neural changes

Lees meer

 

Naam project: PRESTO: Prevention study on physical complaints in conservatory students.
Vraagstelling: Is een preventieprogramma gericht op conservatoriumstudenten (kosten)effectief in het verminderen van beperkingen bij pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat?

Lees meer

 

Naam project: PROMIS
Vraagstelling: Zijn de Nederlandstalige PROMIS item banken Ability to Participate in Social Roles and Activities en Satisfaction with Social Roles and Activities valide meetinstrumenten voor het meten van participatie bij diverse doelgroepen

Lees meer

 

Naam project: SOLACE Self management in chronic pain strategies
Vraagstelling:

 1. Wat zijn de lange termijn effecten van een chronisch pijnprogramma in de tweede lijn.
 2. Hoe groot is het percentage aanvankelijk succesvolle patiënten die terugvallen?
 3. Welke strategieën zijn te ontwikkelen ter ondersteuning van het gedragsbehoud van de patiënt na het doorlopen van een chronisch pijn revalidatieprogramma.
 4. Zijn deze strategieën effectief in het terug brengen van het percentage terugval?

Lees meer

 

Naam project: ‘Supported Fast Track Trauma Revalidatie Service’ op weg naar implementatie.
Beschrijving: Het doel van het project is het ontwikkelen van hulpmiddelen voor de revalidatieteams zowel in het ziekenhuis als in het revalidatiecentrum die betrokken zijn bij de revalidatie van trauma patiënten. Met deze hulpmiddelen zijn bovengenoemde partijen in staat de implementatie van de ‘SupportedFast Track Trauma Revalidatie Service’ zonder al te veel moeite te verwezenlijken.

Lees meer


 
Naam project: Therapeutisch speelgoed
Vraagstelling: Ontwikkeling van speelgoed voor kinderen met een beperking in de armen dat op basis van therapeutische begeleiding ingezet kan worden thuis en in het centrum om specifieke vaardigheden te trainen op precisie, snelheid en kracht.

Lees meer

 

Naam project: TOAST-CP
Vraagstelling: Heeft functionele krachttraining voor de bovenste extremiteit effect op de kracht en uitvoeren van dagelijkse activiteiten?

Lees meer

 

Naam project: Unravelling the deconditioning paradigm
Vraagstelling:
Hebben patiënten met chronisch lage rugpijn een lagere aerobe capaciteit dan gematchte controles.

Lees meerNaam project: Vroege detectie van drukwonden bij personen met een complete dwarslaesie 
Beschrijving: Personen met een dwarslaesie hebben een verhoogd risico op het verkrijgen van drukwonden vanwege hun verminderde mobiliteit en sensatie. De eerste stap in het behandelen van een drukwond is het ontlasten van de wond, wat ervoor kan zorgen dat een persoon met een dwarslaesie gebonden wordt aan bed. Dit zou voorkomen kunnen worden door drukwonden in een eerder stadium te detecteren en te behandelen. De eerste stap in een vroege detectiemethode is het monitoren van hoog-risico individuen. Als monitoren een indicatie geeft dat er een drukwond aan het ontwikkelen is kunnen andere diagnostische middelen (bijvoorbeeld fMRI of ultrageluid) ingezet worden om het risico gebied te bepalen. Het doel van dit onderzoek is om van verschillende biomarkers te bepalen of zij geschikt zijn voor een monitoringsmethode. De hypothese is dat door de degradatie van zachte weefsels (bijvoorbeeld huid en spier) biomarkers vrijkomen die opgenomen worden in de bloedbaan en vervolgens verhoogd uitgescheiden worden via de urine. In deze studie wordt gekeken of een dergelijke verhoging ontstaat voor verschillende markers. 

Lees meer

 

Naam project: Wat werkt voor wie en hoeveel in de pijnrevalidatie?
Vraagstelling: Dit project heeft als beoogd effect om de inrichting van behandelprogramma inzichtelijker en uniformer en efficiënter te maken. Dit wordt gerealiseerd door op de eerste plaats de behandelinhoud eenduidig te beschrijven om vervolgens inzicht te krijgen in a) de grootte van effecten in relatie tot specifieke behandelonderdelen en b) inzicht krijgen in een dosis-respons relatie.

Lees meer

 

Naam project: WikiTherapy, collaborative value creation through embodied programmable therapy
Vraagstelling: How can domain specialists in knowledge intensive domains become actively involved in a co-creation process of product and service combinations implemented upon non conventional interactive platforms like robots and tangible interactive systems?

Lees meer

 

Naam project: Work Injury Screening and Early intervention (WISE) Study Beschrijving:  The primary aim of the study is to determine if implementation of an early identification and intervention protocol for injured workers (who have been assessed as being at high risk for delayed return to work)results in better outcomes compared to usual care (current practice) for similar high-risk injured workers. The better outcomes we anticipate are:

 1. Reduced costs of workers compensation claims
 2. Moresustained RTW in the 12 month

Lees meer