Menu

Projecten 2013

Inhoud van deze pagina

Naam project: 2beActive
Vraagstelling: Is een multidisciplinaire programma met meerdere modules kosten-effectiever dan een graded activity programma voor jongeren met chronische pijn.

Lees meer

 

Naam project: Act-Active
Vraagstelling:

 1. Are (changes in) physical activity levels and fitness levels in spinal cord injured subjects related?
 2. Are (changes in) physical activity levels and/or fitness levels determinants of (changes in) anthropometry, metabolic fitness, fatigue, secondary complications, pain, and depression in spinal cord injured subjects? 
 3. Are the contextual factors: self-efficacy, attitude, coping, social support, having an active lifestyle before injury, lesion characteristics, and work and living situation determinants of (changes in) physical activity level in spinal cord injured subject

Lees meerNaam project:
Activity and Life After Survival of a Cardiac Arrest (ALASCA)
Vraagstelling:

 1. Het bepalen van cognitieve, emotionele en fysieke beperkingen, dagelijks functioneren, sociale participatie, kwaliteit van leven en belasting van de mantelzorger tot één jaar na een hartstilstand.
 2. Het bepalen van prognostische factoren voor cognitieve beperkingen, dagelijks functioneren, sociale participatie en kwaliteit van leven één jaar na een hartstilstand.
 3. Het uitvoeren van een effect evaluatie en een economische evaluatie van de vroege nazorg service

Lees meerNaam project:
Assessment van jongeren met chronische pijn
Vraagstelling:

 1. To what extent do arm hand function (AHF) and arm-hand skill performance (AHSP) in stroke patients change during and after their clinical rehabilitation?
 2. To what extent does the rate of improvement or deterioration of arm-hand function (AHF) and arm hand skill performance differ between 3 subgroups of stroke patients, i.e. the low, intermediate and high functional AHF group?
 3. Which patient characteristics are associated with either improvement or decline in actual arm-hand use during and after rehabilitation training?
 4. How does actual arm-hand use correlate to measures of AHF, AHSP, perceived functional health status, and perceived quality of life?
 5. To what extent does improvement in AHF and AHSP during clinical rehabilitation predict functional outcome at 12 months post-clinic?

Lees meerNaam project: Beweeggedrag bij patiënten met chronische lage rugklachten
Vraagstelling: Het opzetten van een assessment procedure voor jongeren met chronische pijn die geïndiceerd zijn voor revalidatiebehandeling.

Lees meerNaam project:
The BoBiVa (BotulinetoxineBimanueleVaardigheden) study
Vraagstelling: What is the effect of BoNT-A injections, an intensive physical and occupational therapy program aimed at improving arm function and skills, or a combination of both, on arm function, bimanual skills and use of the affected arm, in children with unilateral Cerebral Palsy, relative to the course in such children who receive usual care?

Lees meerNaam project: Breinmarkers voor chronische pijn
Vraagstelling:
Studie 1: Wat zijn de onderscheidende breinkenmerken van chronische pijn?
Studie 2: Zijn de breinkenmerken van angst en chronische pijn van elkaar te scheiden? Studie 3: Zijn er breinkenmerken die het succes van Graded Exposure in Vivo kunnen voorspellen?

Lees meerNaam project: COndensed client-centred Modular Spinal cord rehabilitation Service (CoMoSS)
Vraagstelling:
The main research questions are:

 1. What are the effects of the CoMoSS compared to CSRS on the quality of life as measured by by the SF-36, the general well being, self-efficacy and the satisfaction of care as measured by the care satisfaction questionnaire?
 2. What are the effects of the CoMoSS compared to the CSRS on the level of participation as measured by the Utrechtse Activiteitenlijst?
 3. What are the effects of the CoMoSS compared to the CSRS on functional health status as measured by the Functional Independence Measure(FIM)?

Lees meerNaam project:
Development of an instrument to objectively quantify the quality of (impaired) arm-hand skilled performance in patients with central nervous system deficits (DOQUS)
Beschrijving: An accurate estimation or prediction of skilled arm-hand function outcome as early as possible during the rehabilitation phase is important for both the patient and the rehabilitation team. At the moment, reliable and valid tests to objectively quantify the quality of arm and hand skill performance (i.e. at activity level) are still lacking. This project is focussing on the development of a new actual performance measure. Aims of this project are:

 • To develop an instrument that may objectively quantify the quality of arm and hand skill performance (AHSP) , based on technology (activity monitoring)
 • To develop standardised test conditions that accurately reflect daily activities involving upper extremity skills (activity test site)
 • To assess the psychometric properties of the instrument developed and to clinically test the instrument in the rehabilitation of the aforementioned groups of patients
 • To evaluate the feasibility of monitoring the quality of upper extremity skilled performance in the home environment of patient

Lees meerNaam project:
Effectiveness and cost-effectiveness of Motivational interviewing in the outpatient rehabilitation setting in non-specific chronic pain syndrome
Vraagstelling: Het primaire doel van dit project is het verbeteren van het functioneren, de kwaliteit van leven van de patiënten, de tevredenheid met de behandeling en de uitval van patiënten met non-specifiek chronisch pijn syndroom die voor revalidatiebehandeling in aanmerking komen. Door de interventie zullen, op basis van motivational interviewing,  optimale verwachtingen t.o.v. de pijnrevalidatie worden gecreëerd. Ook de kosteneffectiviteit zal worden getoetst.

Lees meerNaam project:
ERIC; Vroege Revalidatie in trauma ketenzorg 
Beschrijving: Kosten-efficiëntie in kaart brengen van inschakelen van

 1. Revalidatiearts op de Intensive Care bij de behandeling van multi-traumapatiënten,  waardoor eerdere toegang tot intensieve revalidatie en kortere totale behandelduur 
 2. Multidisciplinaire revalidatieteam op de Intensive Care

Lees meerNaam project:
Evaluatie van een dynamische handorthese Saeboflex bij mensen met een cervicale dwarslaesie
Vraagstelling:

 1. Is het haalbaar om arm/ handfunctie training te geven bij mensen met een cervicale dwarslaesie met behulp van een dynamische handorthese, genaamd Saeboflex?
 2. Wat is de orde van grootte van mogelijke korte termijn effecten op gebied van arm/ handfunctie en arm- handvaardigheid door training met de Saeboflex bij mensen met een C-SCI en hoe ontwikkelt zich dat gedurende de interventie?
 3. Wat is de bruikbaarheid van de Saeboflex voor het trainen op gebied van arm/ - handfunctie bij mensen met een cervicale dwarslaesie?
 4. Wat zijn vooraf de verwachtingen en hoe is de motivatie van de deelnemers bij aanvang van de training?
 5. Hoe ontwikkelt zich de mate van tevredenheid en van uitvoering van de door de deelnemers gekozen activiteiten op gebied van arm/handvaardigheid?

Lees meer

 

Naam project: FatiGo: Is a multidisciplinary rehabilitation treatment more effective than monodisciplinary cognitive behavioural therapy for patients with chronic fatigue syndrome?
Vraagstelling: De hoofdvraagstelling is: Welke behandeling (cognitieve gedragstherapie of multidisciplinaire revalidatiebehandeling) is het meest effectief (verandering in ervaren  vermoeidheid en kwaliteit van leven) en meest kosteneffectief voor patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom.

Lees meerNaam project: Individualised Technology and Robot-Assisted Virtual Learning Environment (I-TRAVLE)  
Vraagstelling: In welke mate (orde grootte) leidt een intensief 6 weken durend trainingsregime, ondersteund door een gepersonaliseerd en zelfregulerend trainingssysteem, gebaseerd op robotica, sensortechnologie en virtuele trainingscontexten (I-Travle), tot verbetering van arm-handfunctie en arm-handvaardigheid bij mensen met lage of matige proximale schouder- en armspierkracht ten gevolge van MS of een CVA?

Lees meerNaam project: Kracht van de bovenste extremiteit bij kinderen en jongeren met en zonder een unilaterale Cerebrale Parese
Vraagstelling: Wat is de reproduceerbaarheid van de isometrische spierkrachtmetingen gemeten met van de HHD/E-link/functionele spierkracht testen bij kinderen met en zonder CP in de leeftijd van 7-18 jaar? Wat zijn de normaalwaarden van de isometrische spierkracht gemeten met de HHD/E-link /functionele spierkrachttesten bij “normaal ontwikkelende” kinderen in de leeftijd van 7-18 jaar?

Lees meerNaam project: Leren leven en bewegen met chronische pijn bij Diabetes
Vraagstelling:

 1. Welke angsten en andere psychologische factoren spelen een rol bij het uitvoeren van activiteiten bij diabetespatiënten met pijnlijke polyneuropathie?
 2. In welke mate zijn angsten geassocieerd met het beweeggedrag, ervaren beperkingen en de kwaliteit van leven van diabetespatiënten met pijnlijke polyneuropathie?

Lees meerNaam project: Level of daily functioning and participation after hand injury and its determinants
Vraagstelling:
The main research questions are:

 1.  To what extent are both arm-hand skill performance and participation limited in patients with a traumatic hand injury six months after conventional hand rehabilitation treatment for the injury has finished, relative to matched non-injured controls?
 2. A. Which prognostic factors are associated with (limitations in) both arm-hand skill performance and participation in patients with a traumatic hand injury six months after conventional hand rehabilitation treatment for the injury has finished?
  B. Which patients with a traumatic hand injury lag behind expected outcome levels, despite having received conventional hand rehabilitation treatment and can be called poor-performers?
 3. Does a more functional therapy regime also addressing factors related to poor performers, adjunct to conventional hand rehabilitation treatment further improve both arm-hand skill performance and participation in poor-performers

Lees meerNaam project: MAESTRO: Effecten van een op maat gesneden multidisciplinair zorgprogramma voor ouderen met een CVA na afronding van revalidatie binnen het verpleeghuis
Vraagstelling: Het primaire doel van dit project is het verbeteren van het  functioneren, de zelfredzaamheid, sociale participatie en kwaliteit van leven van CVA-patiënten die na revalidatie in een verpleeghuis naar de thuissituatie worden ontslagen.

Lees meerNaam project: Optimal pre-surgical management for persons who undergo spinal fusion surgery – Incorporating an evidence based rehabilitation approach in a randomized Controlled Clinical Trail.
Vraagstelling: The overall purpose of the study is to investigate if cognitive  behavioral therapy (CBT) with focus on reducing fear and psychological distress before surgery will improve functioning and  health related quality of life more after surgery for degenerative  spinal disorders as compared to usual care.

Lees meerNaam project: Overbelastingsklachten bij mensen met een korte arm (aangeboren of door amputatie) in Nederland
Vraagstelling: Wat is de incidentie van overbelastingsklachten bij mensen met een korte arm (aangeboren of door amputatie)?

Lees meer

 

Naam project: PACT: Patient Centred Telerehabilitation Phantom Limb Pain
Vraagstelling: Het doel van dit PhD-project is het gebruiker gecentreerde ontwikkelen van een telerevalidatie voor mensen met fantoompijn na amputaties van de onderste extremiteit en het evalueren van de usability, technische performance en kosten-effectiviteit van het systeem.

Lees meerNaam project:
Participatie van jongeren met chronische pijn en vermoeidheid
Vraagstelling: Vraagstellingen: Wat zijn voorspellende factoren voor jongeren met chronische pijn en/of vermoeidheid voor een positief behandelresultaat en op de lange termijn? Wat zijn gebruikte meetinstrumenten voor schoolparticipatie en op welke manier kan het begrip schoolparticipatie (internationaal) gedefinieerd worden?

Lees meerNaam Project: Participation of children with a physical disability:Parents’ actions,  challenges, and needs from a Family-centered service perspective
Vraagstellingen: Wat zijn (en hoeveel) de ondersteuningsbehoeften van ouders om  de participatie van hun kinderen te bevorderen, en hoe relateren kenmerken van het gezin en het kind zich tot deze behoeften? Wat zijn de top 5 ondersteuningsbehoeften per categorie?

Lees meerNaam project: Physical activity and Life goals in adolescents with chronic musculoskeletal pain syndromes
Vraagstelling: Zijn het activiteitenniveau en belangrijke levensdoelen van Adolescenten met chronische pijn verschillend van die van gezonde Adolescenten?

Lees meerNaam Project:
Plasticiteit, motorisch leren en functioneel herstel geïnduceerd door taakgerichte training van arm en hand bij personen met een tetraplegie: een pilotstudie
Vraagstelling:

 1. What basic neural mechanisms of motor learning targeting brain plasticity in terms of changes in cortical activity and targeting motor control in terms of kinematics, take place during client-centred task-oriented training of the upper limb?
 2. What are the effects of task specificity, i.e. ‘constant practice’ in contrast to ‘practice variability’, within client-centred task-oriented training
  a) on the level of arm hand skilled performance (including task-specific and transfer effects) and body function (including kinematics) after training?
  b) on basic neural mechanisms targeting brain plasticity in terms of changes in cortical activity after training

Lees meerNaam project: PRESTO: Prevention study on physical complaints in conservatory students
Vraagstelling: Is een preventieprogramma gericht op conservatorium studenten
kosten) effectief in het verminderen van beperkingen bij pijnklachten aan het houdings – en bewegingsapparaat?

Lees meerNaam project: PROMETHEUS: PROtocol for paraMEdical THerapy and Evaluation of fractUreS
Vraagstelling: Wat is de haalbaarheid van de implementatie van het PROMETHEUS protocol in de complexe fractuur zorgketen?

Lees meerNaam project: PROMIS
Vraagstelling: Zijn de Nederlandstalige PROMIS item banken Ability to Participate in Social Roles and Activities en Satisfaction with Social Roles and Activities valide meetinstrumenten voor het meten van participatie bij diverse doelgroepen?

Lees meer

 

Naam project: REMOVE
Vraagstelling: Welke behandeling werkt beter in het verminderen van beperkingen bij patiënten met CRPS-I en aan pijn gerelateerde vrees: graded exposure in vivo of gestandaardiseerde fysiotherapie?

Lees meerNaam project: RAAK
Vraagstelling: Algemeen: het verhelderen van de hulpvraag met behulp van individugerichte meetinstrumenten in de eerstelijnsgezondheidszorg Wat is er in de literatuur bekend over de kenmerken en hanteerbaarheid van de diagnoseonafhankelijke individugerichte meetinstrumenten COPM, PSK/PSFS en GAS? Op welke wijze kan het gebruik van afnameprotocollen en scoringsmethoden bij individugerichte meetinstrumenten vormgegeven worden, zodat ze aangepast kunnen worden aan de specifieke situatie van de cliënt? En hoe kan dit het beste geïmplementeerd worden? Wat is het effect van het gebruik van de individugerichte meetinstrumenten op de wijze waarop de hulpvraag verhelderd en gescoord wordt volgens cliënten en paramedici in de eerste lijn?

Lees meerNaam project:
‘Supported Fast Track Trauma Revalidatie Service’ op weg naar implementatie.
Doelstelling: Het doel van het project is het ontwikkelen van hulpmiddelen voor de revalidatieteams zowel in het ziekenhuis als in het revalidatiecentrum die betrokken zijn bij de revalidatie van trauma patiënten. Met deze hulpmiddelen zijn bovengenoemde partijen in staat de implementatie van de ‘SupportedFast Track Trauma Revalidatie Service’ zonder al te veel moeite te verwezenlijken.

Lees meer

 

Naam project: T.O.P. Tips voor omgaan met pijn. Oudermodule.
Doelstelling: Ontwikkelen van een ouderprogramma voor jongeren met chronische pijn die een revalidatieprogramma volgen.

Lees meerNaam project: WikiTherapy
Vraagstelling:
How can domain specialists in knowledge intensive domains become actively involved in a co- creation process of product and service combinations implemented upon non conventional interactive platforms like robots and tangible interactive systems?

Lees meer

 

Naam project: Work Injury Screening and Early intervention (WISE) Study
Beschrijving: The primary aim of the study is to determine if implementation of an early identification and intervention protocol for injured workers (who have been assessed as being at high risk for delayed return to work)results in better outcomes compared to usual care (current practice) for similar high-risk injured workers. The better outcomes we anticipate are:

 1. Reduced costs of workers compensation claims
 2. Moresustained RTW in the 12 month

Lees meerNaam project:
Zijn het activiteitenniveau en belangrijke levensdoelen van Adolescenten met chronische pijn verschillend van die van gezonde Adolescenten
Beschrijving: Dit project is begonnen als een AIOS-studieonderwerp. Echter na afsluiting van de opleiding van N. Stommen heeft het project een vervolg gekregen in het schrijven van twee artikelen voor een internationaal tijdschrift.

Lees meer