debuginfo

culture: nl-NL
Uit de dictionary Uw zoekterm
Menu

Adelante Academie

De revalidatiezorg in Nederland en Europa is momenteel volop in ontwikkeling. De zorg verandert van aanbod naar vraaggericht. Dit vraagt om een nieuwe benadering. Regelmatig dienen zich nieuwe visies en zorgproducten aan. U moet kortom bij de les blijven! Liever nog: vóór blijven in het verbeteren en vernieuwen van zorg. Adelante heeft vanuit deze ambitie de Adelante Academie geopend. Voor de scholing van eigen medewerkers maar ook om kennis te delen met de professionals van andere zorginstellingen in Nederland.

Inhoud van deze pagina